Corredoria d'assegurances i productes financers

NÀUTICS

foto

La millor manera de navegar tranquil davant qualsevol imprevist o avaria
  • Embarcacions de propietat o lloguer, motor o vela, incluïnt els treballs portuaris o de pesca. Sense oblidar-nos dels llaguts o les barques de vela llatina.
  • Empreses de transports
  • Responsabilitat civil de provadors, explotació, locativa, producte, post treballs, grues i travel litfs, danys a embarcacions, treballs externs, subcontractistes, creuada
  • [ Demanar pressupost ]
C/ Vilafant, 26. 17600 Figueres | info@juanolabassedas.cat | Telèfon 972 514 009                                          Avís Legal   SEO - alteregoweb