Corredoria d'assegurances i productes financers

NOVETATS

"PERQUÈ EL FUTUR ARRIBA MOLT RÀPID..."

MASCOTA I CIA
foto

Assegurança per a gossos i gats

Com que ens agrada tenir una mascota, ens agrada tenir-ne cura.
Per això a Mussap ha creat Mascota&Cia., perquè disposis de les cobertures, els serveis i l’assessorament necessaris per tenir cura de la teva mascota. La seva protecció, serà la teva tranquilitat.

- Cobertures bàsiques:
Accidents: Assistència sanitària, indemnització per mort, despeses de sacrifici, robatori, pèrdua (despeses d’inserció i d’anuncis)
- Cobertures opcionals:
Assitència veterinària per malaltia.
Responsabilitat civil.
Estada a residència d’animals per hospitalització o malaltia del propietari.
Despeses d’enterrament a causa d’accident.
Trasllat de l’animal per hospitalització i/o malaltia del propietari i trasllat de l’animal per avaria o accident del vehicle.
RESPONSABILITAT CIVIL MEDIAMBIENTAL
foto
QUI CONTAMINA PAGA
És una assegurança obligatòria per empreses, l’activitat de les quals és la següent:
- Explotacions ramaderes i agrícoles.
- Transport de mercaderies perilloses.
- Gestió de residus i reciclatge de vehicles usats.
- Tallers mecànics.
- Centres d’extracció d’àrids, pedreres, mineria.
- Estacions de servei.
- Dipòsits enterrats.
- Recollida selectiva de residus.
- Plantes de depuració d’aigües residuals.
- Abocadors controlats.
- Dipòsits d’emmagatzematge.
- Centres de producció de formigó.

Garanties cobertes:
Despeses de reparació, de prevenció, d’evitació, de neteja i de contaminació derivada del transport.
LLOGUER PROTEGIT LOCALS
foto
Protecció jurídica, ara podrà llogar els locals amb tranquil.litat.

Si té un local i vol llogar-lo, necessita una assegurança per garantir el màxim rendiment, sense preocupacions.

Algunes de les característiques d'aquest producte són: la cobertura d'impagament de lloguers, cobertura d'actes vandàlics, robatori del continent, assistència jurídica telefònica, defensa i reclamació, defensa penal, reclamació de danys extracontractuals, reclamació de contractes de serveis de reparacions o de manteniment de les instal·lacions, defensa d'altres assegurances, defensa de drets relatius al local.

LA TEVA SALUT ÉS MÉS IMPORTANT QUE QUALSEVOL CRISIS. SENSE SALUT NO FARÀS RES
foto
Inclou les cobertures de salut Òptima, amb tria lliure de centres i facultatius arreu del món i importants serveis addicionals:
- Cirurgia refractiva.
- Estudi de fertilitat i fecundació in vitro.
- Manutenció per a acompanyant en tota mena d'ingresos.
- Medicina complementària per mitjà de reemborsament: acupuntura, homeopatia, osteopatia i quiropràctica.
- Parta en habitació suite (per mitjà de reemborsament de despeses).
- Descomptes en serveis alternatius.
- Noves tecnologies mèdiques per dur a terme proves i diagnòstics.
- Ofereix un quadre mèdic complet.
- Té un ampli nivell de cobertura.
- Serveis i prestacions sanitàries.
- Es tracta d’una assegurança per a tota la família i per a tota la vida, i sense copagaments.
- Tarifes més reduïdes per a no fumadors.
- Descomptes en òptiques concertades.
ASSEGURANÇA PER PÈRDUA DE PUNTS
foto
Amb  el nou permís per punts, pot arribar a perdre el carnet.  ARAG li garanteix una ajuda ecomòmica en cas de no poder conduir.
· subsidi mensual en cas de retirada temporal del seu carnet provocada per imprudència, culpa o negligència.
· si perd tots els punts, Arag li abonarà durant 3 mesos, en concepte de despeses de transport, el subsidi mensual contractat.
· si li revoquen el carnet de conduir per la pèrdua total dels punts, haurà de fer un curs  de reeducació vial, i  la companyia li abonarà fins a 500.-€
· disposarà d'un advocat les 24 hores.
· si en un control d'alcoholèmia li inmobilitzen el vehicle, Arag  li envia una grua perquè no l'hagi de deixar abandonat.
LA FISCALITAT DE LES ASSEGURANCES D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA
foto
Molt interessant.

" Tindran la consideració de despesa deduïble per la determinació del rendiment net en estimació directa, les primes d'assegurances d'assistència sanitària privada satisfetes pel contribuent en la part corresponent a la seva cobertura, la del cònjuge i dels fills menors de vint-i-cinc anys que convisquin amb ell. El límit màxim de deducció serà de 500 € per cada una de les persones assenyalades anteriorment."

Per tant, per llei es permet a empresaris i professionals subjectes a les normes d'estimació directa, deduir-se les primes abonades en concepte d'assegurança fins un màxim de 500 € anuals, quantitat que quederà multiplicada per cada cònjuge i fills menors que consvisquin amb ell .

LLOGUER PROTEGIT VIVENDES
foto
Protecció jurídica, ara podrà llogar les vivendes amb tranquil.litat.

Si té una propietat i vol llogar-la, necessita una assegurança per garantir el màxim rendiment, sense preocupacions.

Algunes de les característiques d'aquest producte són: la cobertura d'impagament de lloguers, cobertura d'actes vandàlics, robatori del continent, assistència jurídica telefònica, defensa i reclamació, defensa penal, reclamació de contractes de serveis, reparacions o de manteniment d'instal.lacions.

NOVETAT "ZERO RISC"
foto
ASSEGURANÇA D'AUTOMÀ'BILS AMB CAPITAL CONCERTAT

És una assegurança per l'automòbil que garanteix els danys del vehicle amb un capital màxim pactat per l'assegurat, més les garanties d'una assegurança a tercers.
El funcionament és similar al tot risc amb franquícia. Però aquí no hi ha pèrdua total.

Resum d'un sinistre.

Reparar: Arreglar el vehicle fins l'import concertat, capital màxim que pagarà la companyia, deduïda la fanquícia.

Sol.licitar: No es pot reparar, la companyia li facilitarà un vehicle de característiques semblants, fins el límit del capital concertat

Renunciar: l'assegurat no vol reparar, ni vol un vehicle similar i decideix cobrar la indemnització, aleshores la companyia li abonarà el valor benal del vehicle

(Important: en tallers col.laboradors de la companyia, la franquícia es redueix al 50%.)

C/ Vilafant, 26. 17600 Figueres | info@juanolabassedas.cat | Telèfon 972 514 009                                          Avís Legal   SEO - alteregoweb